Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden staan. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

 

Wat is het Groen Traineeship?

Het Groen Traineeship is een programma opgezet om jonge mensen van 16 t/m 29 jaar de kans te geven hun duurzame doelen om te zetten in daden. Door een toegankelijk en divers netwerk van jonge mensen te verbinden met groene organisaties geven we nieuwe energie aan de verandering naar een echt leefbare planeet.

 

Wie zit er achter de organisatie van het Groen Traineeship?

Het Groen Traineeship is de groene uitwerking van het landelijk programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van het ministerie van OCW en VWS. In het Groen Traineeship werken een aantal grote groene en duurzame organisaties samen: IVN Natuureducatie, VBNE, LandschappenNL, SoortenNL, Natuurmonumenten en NIVON / NIVON JONG. Afgevaardigden uit deze organisaties vormen een stuurgroep die regelmatig samenkomt. Daarnaast is een landelijk programmateam bestaande uit medewerkers van bovengenoemde organisaties en stagiairs verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom het Groen Traineeship.

 

Wat zijn de voordelen voor organisaties?

Het Groen Traineeship is een leuke manier om jongeren kennis te laten maken met je organisatie. Voor een paar maanden krijg je extra slagkracht in je project doordat 8 tot 10 leergierige jongvolwassenen met je mee doen en denken. Dit zorgt voor een frisse wind en nieuwe inzichten. En wie weet blijven enkele jongeren nog wel hangen als vrijwilliger of zelfs medewerker. Niet onbelangrijk, door mee te doen aan het Groen Traineeship krijg je ook een extra financieel steuntje.

 

Wat voor een project kan ik indienen?

Het is belangrijk dat het project aansluit bij bestaande projecten in jouw organisatie en een duidelijk einddoel/resultaat heeft waar je samen naartoe werkt. Denk aan het organiseren van natuurwerkdagen, het bedenken van een klimaatcursus, het planten van bomen, of het helpen van oudere natuurvrijwilligers met social media. Zorg ervoor dat er een goede mix van theorie en praktijk is. Sommige trainees zijn bijvoorbeeld goed in het maken van een communicatieplan, maar een ander gaat liever praktisch aan de slag. 

 

Hoe kan ik een project indienen?

Je kunt op verschillende momenten in het jaar een project indienen. Houd daarvoor de pagina ‘projectvoorstel indienen‘ in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief om een seintje te ontvangen wanneer de aanmeldingen openen. 

 

Kan ik samen met een andere organisatie een project indienen?

Zeker! Het Groen Traineeship is een uitgelezen kans om te netwerken en samen te werken met andere groene organisaties. Het is een optie om in samenwerking met projectorganisaties zoals IVN Natuureducatie en provinciale landschapsbeheerorganisaties een project in te dienen. Of bijvoorbeeld met terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer of gemeentelijke NME-centra. Samenwerkingsprojecten hebben een streepje voor in de beoordeling.

 


Wat gebeurt er als ik een project heb ingediend? 

Het programmateam van het Groen Traineeship (inclusief het Groen Traineeship jongerenpanel) neemt je conceptvoorstel aandachtig door aan de hand van opgestelde criteria. We kijken bijvoorbeeld naar de mate waarin je project interessant is voor jongeren en de diversiteit aan werkzaamheden. Is er bijvoorbeeld een goede mix tussen denken en doen? Ook kijken we naar wat trainees ervan leren, of er genoeg begeleiding is en welke workshops en trainingen je aanbiedt. Vervolgens ontvang je van ons feedback waarmee je je voorstel verder kunt aanscherpen. Het definitieve projectvoorstel wordt nogmaals beoordeeld door ons jongerenpanel dat een advies schrijft voor de stuurgroep van het Groen Traineeship. Zij geven het project uiteindelijk een go of no go.Hoeveel trainees melden zich per project aan? 

Per project is er ruimte voor zo’n 10 trainees. Dit lijkt soms veel, maar valt in de praktijk erg mee. Je kunt bijvoorbeeld met subgroepen werken als je geen ruimte hebt om in één keer een grote groep te ontvangen. Het is wel aan te raden om een aantal keer met de hele groep bij elkaar te komen, bijvoorbeeld online of op een externe locatie. 

 

Wat is het profiel van de trainees?

Alle jongeren van 16 t/m 29 jaar oud zijn welkom om zich bij het Groen Traineeship aan te melden. Wij zetten in om een zo divers mogelijke groep jongeren te bereiken: van alle opleidingsniveaus en -richtingen, verschillende culturele achtergronden en woonachtig door heel Nederland. Deelnemers doen het Groen Traineeship doorgaans tijdens of na hun studie of zelfs soms tijdens hun (starters)baan. Vaak hebben zij een groen hart, maar nog geen ervaring in de sector. Het Groen Traineeship is een manier voor jongeren om zich persoonlijk te ontwikkelen, samen te werken met andere jongeren aan een groen doel en een groene organisatie te leren kennen.

 

Wat wordt er van mij als begeleider verwacht?

Tijdens het Groen Traineeship project begeleid je de trainees, waar je een training voor krijgt. Het is belangrijk dat je aanwezig bent bij deze training voor projectleiders. Regel aan de start de benodigde workshops/trainingen voor de trainees om het project uit te kunnen voeren. Daarnaast is het de bedoeling dat één van de begeleiders de mentorrol op zich neemt om de persoonlijke ontwikkeling met de trainees te bespreken. De begeleiding gebeurt dus door twee personen. Ook ben je verantwoordelijk voor de werving van trainees voor je project. Uiteraard word je hierin ondersteund. Tot slot is het belangrijk om voor de verantwoording richting de subsidieverstrekker enkele documenten over te leggen en desgewenst kun je een aanbevelingsbrief voor de trainee(s) schrijven. 

 

Hoe is de financiering geregeld?

Wordt jouw project goedgekeurd door de stuurgroep en het jongerenpanel? Dan krijg je financiering voor een aantal uur werving, een deel van de begeleiding, materiaal en de reiskostenvergoeding voor de trainees. 

 

Ik heb een andere vraag of wil even sparren

Dat kan natuurlijk! Stuur een mailtje naar info@groentraineeship.nl of kom naar onze volgende online inspiratiesessie.

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT