Privacy

Privacyverklaring

Het Groen Traineeship respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Groen Traineeship verwerkt in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en op welke nieuwsbrieven);
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op de website van het Groen Traineeship, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Het Groen Traineeship verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om trainees zowel tijdens als na het traineeship te informeren over het Groen Traineeship via nieuwsbrieven en per mail;
  • Om trainees zowel tijdens als na het traineeship uit te nodigen voor activiteiten rondom het Groen Traineeship via nieuwsbrieven en per mail;
  • Om in contact te blijven met organisatoren van het Groen Traineeship.

Wil je wel meedoen met een Groen Traineeship, maar niet jouw persoonlijke gegevens delen? Stuur een mail naar info@groentraineeship.nl en dan bespreken we de mogelijkheden.

Alle communicatiekanalen die het Groen Traineeship gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Het Groen Traineeship bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Blijf op de hoogte

meld je aan voor onze nieuwsbriefHet Groen Traineeship is onderdeel van de MDT

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT