Zoey en Maartje

“Samenwerken met deze leeftijdsgroep werkt heel motiverend en aanstekelijk.”

 

Ruth (WWF) – projectleider Green Creative Innovators

Binnen WWF doen we onderzoek naar wie voor ons potentiële vrijwilligers zijn en we zagen dat die jongere doelgroep daar eigenlijk heel goed in paste. Het Groen Traineeship was voor ons dus een heel goede manier om te kijken of die doelgroep het dan ook echt interessant vindt en of zij dat ook echt willen doen. Dus voor ons was dit traineeship een heel goede manier om hierachter te komen. De trainees hebben onderzoek gedaan naar het onboardingsproces van vrijwilligers en een advies opgesteld hoe wij dit proces kunnen verbeteren.

Gemotiveerde trainees

Het was echt heel leuk om projectleider te zijn van dit traineeship. Ik vond het gewoon heel waardevol dat iedereen super gemotiveerd was om elke week te komen en ook echt mee deed en vragen stelde aan de natuurbeschermers die kwamen vertellen over hun werk. Ik merkte in het begin dat iedereen wel een beetje moest wennen, ze vonden het ook wel spannend. Maar aan het einde stond toch iedereen op het podium hun resultaten te presenteren, dus dat was wel heel leuk om te zien. En in de weken dat je samen aan de slag gaat zie je ook echt wel iets ontstaan in zo’n groep, dat vind ik altijd heel mooi.

Dit traineeship was voor mij wel het bewijs dat deze doelgroep het ook interessant vindt wat wij vertellen. Ik weet dat ze de verhalen van onze natuurbeschermers wel echt heel leuk vonden. Maar er zijn ook wel een aantal die echt ook heel veel geleerd hebben, van oké, hoe ga je van A tot iets onderzoeken en hoe kom je dan uiteindelijk met een advies? Ik weet niet of ze dat helemaal verwacht hadden dat ze dat ook zouden leren. Maar er waren een aantal waren die zeiden: “oh ja, dit is wel echt een handige manier om dingen aan te pakken.” Ja, daar hebben ze later natuurlijk ook veel aan.

Impact op de trainees én WWF

Ik denk wel dat het traineeship de trainees heeft gestimuleerd om op hun eigen manier zich te blijven inzetten voor de natuur. Ik denk dat er zeker een paar zijn die nu toch wel beseffen dat er veel gebeurt achter de deuren van een organisatie als WWF, en dat het ze toch een beetje stimuleert om daarin door te gaan. En wat ik vooral mooi vind is dat vier van de dertien trainees zich hebben aangesloten bij een vrijwilligersteam van WWF. Dus je merkt wel echt heel erg dat dat groene hart er al wel in zat en dat dat elkaar ook echt wel verbond.

Positieve energie

Wat ik zelf heel mooi vond is hoe deze jonge mensen in het leven staan. Ik vind het echt heel knap hoe zij ook echt voor dat betere klimaat staan, en daar ook echt bewuste keuzes voor maken. En dat heb ik wel geleerd, als je samen zo’n passie of motivatie hebt, dat het dan ook niet uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt. Dat was echt heel leuk om te zien. Het allerbelangrijkste dat ikzelf geleerd heb tijdens dit traineeship is dat dit een doelgroep is die echt iets wil doen voor de wereld. En dat dit echt wel de mensen zijn waar we aandacht aan moeten besteden en die we moeten betrekken bij wat wij doen. Het heeft mij gewoon heel veel positieve energie gegeven, samenwerken met deze leeftijdsgroep werkt heel motiverend en aanstekelijk. Ze kijken gewoon anders naar dingen dan jij zelf en hebben heel frisse ideeën. In heel veel natuurorganisaties werken toch wat oudere mensen dan deze doelgroep, en het is juist ontzettend leuk om met deze jonge mensen aan de slag te gaan. En wat ik ook heel leuk vond is dat je eigenlijk in zo’n korte tijd ook een band opbouwt met ze, dat is heel waardevol.

Green Creative Innovators

Tijdens dit traineeship heeft Ruth de jongeren de unieke kans gegeven om WWF van binnenuit te leren kennen en mee te bouwen aan de Groene Vrijwilligers Community van WWF. Bovendien hebben ze verschillende Natuurbeschermers van WWF ontmoet, die hun inspirerende verhalen en ervaringen in de natuur deelden. De trainees hebben actief bijgedragen aan het betrekken en inspireren van de volgende generatie WWF-talenten. De trainees voerden onderzoek uit naar de knelpunten in het huidige onboardingsproces voor vrijwilligers en ontdekten wat jongeren motiveert om zich voor de natuur in te zetten. Op basis van hun bevindingen hebben de trainees een advies opgesteld en gepresenteerd aan Ruth en haar collega’s. Met dit advies wil WWF meer jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor de bescherming van de natuur.

Zoey en Maartje

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT