Zoey en Maartje

Floor (26 jaar)

“We hebben allemaal andere ideeën en andere talenten en dat dat allemaal samen mag komen in één project, dat is gewoon genieten.”

Ik studeer kunst- en cultuurwetenschappen en ik was bezig met het schrijven van mijn scriptie en soms is dat wel afzien. Ik wilde er echt iets bijdoen wat motivatie geeft, en als ik natuur en kunst samen kan doen, dan kan ik nog even door. Ik vind sowieso wel dat heel veel studies niet nadenken over duurzaamheid en hoe je het milieu erbij kan betrekken. Dus ik wilde graag een beetje een overstap vinden tussen waar ik zat en duurzaamheid, en ik hoopte dat hier te kunnen vinden. Het geeft energie en ik weet weer waar ik die scriptie voor doe.

Ik kreeg een reclame op Instagram en de tekst die daarbij stond van “We willen jongeren verbinden met de natuur”, en dat kan op heel veel manieren, onder andere ook door kunst, en dat sprak mij gewoon echt heel erg aan. Heel veel mensen hebben misschien eigenlijk niet door hoe belangrijk natuur is en het is leuk als je daar een beetje aan kan bijdragen.

Ik heb het traineeship “Light up your landscape” gevolgd voor het van Gogh Nationaal Park. We kregen in het begin de vraag: Je hebt dit park en we zien dat jongeren niet veel verbinding voelen met de natuur, hoe kunnen we dit verbeteren? Dat was voor ons ook best wel moeilijk, hoe kunnen we dit verbeteren? Welke verbinding is er dan en wat valt er onder natuur, allemaal dat soort dingen. Dus daar hebben we echt wel veel onderzoek naar gedaan, ook in de interviews die we gedaan hebben. Maar we hebben ook geen echte oplossing of antwoord, want dat is er niet. We hebben dit van allerlei kanten proberen te bekijken en we hopen dat andere mensen zichzelf daar ook in kunnen zien.

Het leukste vind ik dat iedereen een andere achtergrond heeft en hieraan samen kan werken. We hebben allemaal andere ideeën en andere talenten en dat dat allemaal samen mag komen in één project, dat is gewoon genieten. Ik ben vooral trots op het aantal verschillende mensen waarmee we hebben gesproken. We hebben gesproken met kunstenaars, psychologen en ook de oprichter van een natuur begraafplaats, het ging dus echt alle kanten op. Dat vond ik echt mooi. Door dit traineeship heb ik geleerd wat er allemaal is aan de groene kant van de arbeidsmarkt. Maar ik hoop ook al een stapje meer te kunnen zetten richting duurzaamheid in de kunsten.

Ik verwachtte wel iets meer van, er is een opdracht en die opdracht ga je doen en dan is het klaar. En ik heb gemerkt dat het echt veel meer is van “wat jij wil doen of wat jullie nodig hebben, dat kan”. Er is ook heel veel ruimte om je eigen skills te laten overlappen. En ik had ook een beetje gedacht, als het klaar is dan is het klaar. Maar de natuur beschermen is nog niet klaar en mensen een verbinding laten maken met de natuur is ook nooit klaar. Dat is wel echt iets wat ik hier heb geleerd.

Lighten up your landscape

Misschien ken je het wel, zo’n bijzondere plek waar je graag komt, waar je je prettig voelt, waar je je bewust wordt van de natuur om je heen. In dit Groen Traineeship ging Floor die bijzondere belevingen verzamelen en verbeelden in het Van Gogh Nationaal Park! Samen met mede-trainees maakte Floor van alle ervaringen in het Van Gogh Nationaal Park een deep map, een bijzondere kaart die niet ging over hoe het landschap eruitziet, maar iets zegt over de geluiden, de geuren, gevoelens of verhalen die ermee verbonden zijn. De trainees hebben geleerd over creatieve, inspirerende, communicatieve middelen en kennis gemaakt met de natuur in het Van Gogh Nationaal Park. Daarnaast hebben ze aan de hand van deze interactieve kaart een verbinding gemaakt tussen mens en natuur en hun groene netwerk uitgebreid.

Zoey en Maartje

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT

Het Groen Traineeship is onderdeel van de MDT